Llibre Blanc del Tercer Sector Cívico-Social 2003

El ‘Llibre blanc del Tercer Sector cívico-social’ és l’eina que mostra l’existència d’un ampli i divers teixit associatiu compromès amb la vida col·lectiva i, d’una manera especial, amb els més febles i vulnerables. Es va publicar el juliol de 2003. Es tracta d’una recerca exhaustiva que fa una radiografia de la realitat del Tercer Sector Social català, en dóna una dimensió, la caracteritza i dibuixa escenaris desitjables de futur. El Llibre blanc ha estat una recerca de referència per a les pròpies entitats del sector i també per a l’Administració Pública i el món acadèmic.