Recursos per entitats

24/03/07
Manifest I Congrés

Al tancament del I Congrés del Tercer Sector Social "Treballant per la inclusió social", celebrat els dies 23 i 24 de març del 2007 a la Farga de l'Hospitalet (Hospitalet del Llobregat), es va realitzar la lectura del manifest de la Taula d'entitats del Tercer Sector de Catalunya.

01/03/07
Memòria 2006

A la Memòria 2006 es recullen les principals activitats realitzades, els actes organitzats, els pactes, convenis i acords signats i les publicacions impulsades per la Taula del Tercer Sector. També inclou un informe econòmic anual de l'activitat de la institució.

01/03/06
Memòria 2005

A la Memòria 2005 es recullen les principals activitats realitzades, els actes organitzats, els pactes, convenis i acords signats i les publicacions impulsades per la Taula del Tercer Sector. També inclou un informe econòmic anual de l'activitat de la institució.

07/03/03
Llibre Blanc del Tercer Sector Cívico-Social 2003

El ‘Llibre blanc del Tercer Sector cívico-social’ és l’eina que mostra l’existència d’un ampli i divers teixit associatiu compromès amb la vida col·lectiva i, d’una manera especial, amb els més febles i vulnerables. Es va publicar el juliol de 2003. Es tracta d’una recerca exhaustiva que fa una radiografia de la realitat del Tercer Sector Social català, en dóna una dimensió, la caracteritza i dibuixa escenaris desitjables de futur. El Llibre blanc ha estat una recerca de referència per a les pròpies entitats del sector i també per a l’Administració Pública i el món acadèmic.

Pàgines