Recursos per entitats

20/05/13
'L'economia social i el tercer sector: una aproximació al seu impacte en l'ocupació i l'economia '

Estudi de les empreses i entitats que pertanyen a l’economia social i tercer sector que topen amb el problema d’una manca d’informació periòdica que permeti dur a terme una anàlisi de la seva evolució.

01/03/13
Memòria 2012

A la Memòria 2012 es recullen les principals activitats realitzades, els actes organitzats, els pactes, convenis i acords signats i les publicacions impulsades per la Taula del Tercer Sector. També inclou un informe econòmic anual de l'activitat de la institució.
 

12/02/13
Article 'Full de ruta de l'Europa social'

Article publicat per la presidenta de la Taula d'entitats del Tercer Sector de Catalunya, Àngels Guiteras al diari El Periódico.

04/02/13
'Ciutadania i ONG: El nou paper del Tercer Sector davant el canvi d'època'

Cinquè número de la col·lecció “Documents per al debat” promoguda pel Consell Assessor de Fundación Esplai. Una col·lecció que ha volgut generar debat entorn del paper central de la ciutadania en la nostra societat i, d’una manera particular, del rol de la societat civil i el Tercer Sector en tot això.

20/01/13
'Estudio sobre el presente y futuro del Tercer Sector social en un entorno de crisis'

La Fundació La Caixa, l'Institut d'Innovació Social d'ESADE i la Fundació de PwC van considerar essencial impulsar un procés de reflexió sobre el present i el futur del sector, i que podien aportar un anàlisi de caràcter quantitatiu on enmarcar els seus reptes.

Pàgines