Recursos per entitats

01/03/12
Memòria 2011

A la Memòria 2011 es recullen les principals activitats realitzades, els actes organitzats, els pactes, convenis i acords signats i les publicacions impulsades per la Taula del Tercer Sector. També inclou un informe econòmic anual de l'activitat de la institució.

14/02/12
Propostes per millorar la gestió de les subvencions públiques

La Taula del Tercer Sector ha elaborat un document que recull 12 propostes per millorar els procediments de convocatòria, gestió i justificació de les subvencions públiques. Es tracta d’un document treballat pel grup de finançament al llarg de 2011, a partir d’un estudi que la Taula  del Tercer Sector vam encarregar a la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia en el marc del projecte 3CREIX.CAT. Aquest estudi va demostrar, a partir de l’anàlisi d’un nombre molt ampli de convocatòries, la disparitat de criteris de les administracions catalanes a l’hora d’interpretar i aplicar la Llei de Subvencions. Les 12 propostes pretenen millorar, homogeneïtzar i simplificar els procediments dins del marc legal actualment vigent.

20/10/11
Propostes eleccions generals 2011 - 'Preservar la cohesió social'

La Taula del Tercer Sector publica el document ‘Preservar la cohesió social’ on es recullen 25 propostes adreçades als partits polítics perquè les puguin incloure en els seus programes electorals de les  eleccions generals del 20 de novembre de 2011. Les propostes corresponen a matèries de competència estatal en relació a les polítiques socials, econòmiques, d’ocupació i d’habitatge.

08/10/11
Anuari 2011 del Tercer Sector de Catalunya

L’Anuari 2011 del Tercer Sector Social, amb un enfocament qualitatiu, presenta els principals reptes de les organitzacions socials catalanes en el moment present: prioritzar els camps d’actuació per afrontar la limitació de recursos, reforçar el treball en xarxa, augmentar la implicació de la base social, integrar nous perfils de voluntariat, consolidar el desenvolupament professional dels equips, mostrar el valor afegit del sector, consolidar la vertebració i millorar la relació amb l’Administració i els altres agents socials.

01/08/11
'Els reptes de les organitzacions del Tercer Sector Social en el context de la crisi econòmica'

Article publicat en Revista de Treball Social, nº 193- agost 2011 “El tercer sector en el marc de les polítiques socials”.

Pàgines