Recursos per entitats

14/02/12
Propostes per millorar la gestió de les subvencions públiques

La Taula del Tercer Sector ha elaborat un document que recull 12 propostes per millorar els procediments de convocatòria, gestió i justificació de les subvencions públiques. Es tracta d’un document treballat pel grup de finançament al llarg de 2011, a partir d’un estudi que la Taula  del Tercer Sector vam encarregar a la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia en el marc del projecte 3CREIX.CAT. Aquest estudi va demostrar, a partir de l’anàlisi d’un nombre molt ampli de convocatòries, la disparitat de criteris de les administracions catalanes a l’hora d’interpretar i aplicar la Llei de Subvencions. Les 12 propostes pretenen millorar, homogeneïtzar i simplificar els procediments dins del marc legal actualment vigent.

20/10/11
Propostes eleccions generals 2011 - 'Preservar la cohesió social'

La Taula del Tercer Sector publica el document ‘Preservar la cohesió social’ on es recullen 25 propostes adreçades als partits polítics perquè les puguin incloure en els seus programes electorals de les  eleccions generals del 20 de novembre de 2011. Les propostes corresponen a matèries de competència estatal en relació a les polítiques socials, econòmiques, d’ocupació i d’habitatge.

08/10/11
Anuari 2011 del Tercer Sector de Catalunya

L’Anuari 2011 del Tercer Sector Social, amb un enfocament qualitatiu, presenta els principals reptes de les organitzacions socials catalanes en el moment present: prioritzar els camps d’actuació per afrontar la limitació de recursos, reforçar el treball en xarxa, augmentar la implicació de la base social, integrar nous perfils de voluntariat, consolidar el desenvolupament professional dels equips, mostrar el valor afegit del sector, consolidar la vertebració i millorar la relació amb l’Administració i els altres agents socials.

01/08/11
'Els reptes de les organitzacions del Tercer Sector Social en el context de la crisi econòmica'

Article publicat en Revista de Treball Social, nº 193- agost 2011 “El tercer sector en el marc de les polítiques socials”.

06/06/11
Propostes als pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2011

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va presentar un document on analitza els pressupostos 2011 de la Generalitat de Catalunya. Aquest document presenta 11 propostes d'esmenes adreçades als grups parlamentaris. El document se centra en els programes més socials dels pressupostos, que abasten fins a 6 departaments diferents. Entre les esmenes presentades n’hi ha referents a l’ajut d’infants a càrrec, dependència moderada, ajuts a persones amb discapacitat, Renda Mínima d’Inserció, ajuts de lloguer, salut mental i addiccions, beques de menjador.... El document també fa una anàlisi exhaustiva del pressupost de Benestar i Família.

Pàgines