Recursos per entitats

09/04/10
Manifesto 'A better Europe now' (Spring alliance)

Manifets que recull 6 propostes i prioritats socials per afavorir el benestar, la solidaritat, la ocupació a Europa.

20/02/10
'How to establish an effective dialogue between the eU and civil society organisations'

Recomanacions de com millorar la relació entre la Unió Europea i els entitats no lucratives dels diferents país.

10/10/09
'Ajuda de qualitat'

Aquest manual explica, amb detall, els factors clau per aconseguir una ajuda eficaç i garantir
la consecució dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni per a l'any 2015. A més, recull
la posició de la societat civil davant aquestes qüestions

10/06/09
'Informe de la Coordinadora sobre el sector de la ONGD' (2009)

El Informe de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España sobre el sector de las ONGD (2009) analiza la situación actual y evolución de las ONG de Desarrollo (ONGD) y las Coordinadoras Autonómicas de ONGD en España, tomando como referencia los datos del año 2008.

Pàgines