Recursos per entitats

15/12/14
Guia 'Transparència i qualitat de la informació de les entitats sense ànim de lucre'

Ofereix a les entitats sense ànim de lucre criteris i indicadors que els permetin avaluar la trensparència i la qualitat de la informació de les seves pàgines web.

07/11/14
Conclusió jornada de reflexió de sistemes d'avaluació (novembre, 2014)

Perquè és important fer avaluació? Perquè sinó no tenim dades objectives ni resultats que ens ajudin en la presa de decisions, perquè permet veure la factibilitat de la nostra acció i introduir canvis així com millorar l’efectivitat i l’eficiència. L’avaluació és en sí mateixa una eina de millora

07/11/14
Conclusió jornada de reflexió de sistemes d'avaluació (novembre, 2014)

Perquè és important fer avaluació? Perquè sinó no tenim dades objectives ni resultats que ens ajudin en la presa de decisions, perquè permet veure la factibilitat de la nostra acció i introduir canvis així com millorar l’efectivitat i l’eficiència. L’avaluació és en sí mateixa una eina de millora

14/03/14
Conclusions 2. sessió de reflexió (GT. Qualitat, 2014)

La 2n sessió de reflexió, entorn la gestió per processos ha presentat experiències i bones pràctiques de tres entitats. Aquestes són:

- Grup ATRA (Barcelona), que ens presenta la seva experiència d’implantació en el Servei d’Habitatge d’Inclusió Social.
- RESILIS (Girona), que forma part del Grup Plataforma i ens presenta la implantació als pisos d’autonomia (FEPA).
- NOU SET cooperativa i empresa d’inserció (Vilafranca del Penedès) que ens presenta el seu Servei d’orientació laboral.

11/10/13
Conclusions 1º sessió de reflexió. GT Innovació i Qualitat

La 1º Sessió de reflexió s’ha organitzat entorn a la presentació de 4 bones pràctiques de les entitats Centre d’Esplai Infantil I Juvenil Mowgli, Serveis Solidaris, Fundació Salut i Comunitat i Fundació Mambré en base a dos criteris; un primer de diversificació en la implantació formal o no d’un sistema de gestió en qualitat; i un segon d’àmbit d’intervenció (dones, gent gran, persones sense llar, infants i adolescents).

Pàgines