Recursos per entitats

26/06/17
Guia pràctica d’avaluació de programes del tercer sector social
La guia que aquí presentem no espera convertir-se en cap remei als dèficits d’avaluació del tercer sector a Catalunya. Tanmateix, sí aspira a proveir un marc conceptual i metodològic comú i bàsic que contribueixi a motivar i orientar la pràctica avaluativa de les entitats, una aportació que comença per fer explícites quines són les preguntes clau que els diferents tipus d’avaluacions poden ajudar a respondre: preguntes sobre la problemàtica que justifica la intervenció, sobre el disseny del programa, sobre la seva implementació i sobre el seu impacte social i econòmic. 
15/12/14
Guia 'Transparència i qualitat de la informació de les entitats sense ànim de lucre'

Ofereix a les entitats sense ànim de lucre criteris i indicadors que els permetin avaluar la trensparència i la qualitat de la informació de les seves pàgines web.

07/11/14
Conclusió jornada de reflexió de sistemes d'avaluació (novembre, 2014)

Perquè és important fer avaluació? Perquè sinó no tenim dades objectives ni resultats que ens ajudin en la presa de decisions, perquè permet veure la factibilitat de la nostra acció i introduir canvis així com millorar l’efectivitat i l’eficiència. L’avaluació és en sí mateixa una eina de millora

07/11/14
Conclusió jornada de reflexió de sistemes d'avaluació (novembre, 2014)

Perquè és important fer avaluació? Perquè sinó no tenim dades objectives ni resultats que ens ajudin en la presa de decisions, perquè permet veure la factibilitat de la nostra acció i introduir canvis així com millorar l’efectivitat i l’eficiència. L’avaluació és en sí mateixa una eina de millora

14/03/14
Conclusions 2. sessió de reflexió (GT. Qualitat, 2014)

La 2n sessió de reflexió, entorn la gestió per processos ha presentat experiències i bones pràctiques de tres entitats. Aquestes són:

- Grup ATRA (Barcelona), que ens presenta la seva experiència d’implantació en el Servei d’Habitatge d’Inclusió Social.
- RESILIS (Girona), que forma part del Grup Plataforma i ens presenta la implantació als pisos d’autonomia (FEPA).
- NOU SET cooperativa i empresa d’inserció (Vilafranca del Penedès) que ens presenta el seu Servei d’orientació laboral.

Pàgines