Recursos per entitats

15/09/08
E1 - 'Els costos de la qualitat a les ONG. Eina d'autoreflexió'

Aquesta eina pretén ser un instrument útil per a les entitats de cara a reflexionar sobre els costos de la qualitat a la seva organització i els factors que influeixen sobre els mateixos.

02/09/08
D2 - Els costos de la Qualitat.

Aquesta publicació analitza els costos que comporta la incorporació de millores enfocades a la qualitat en les entitats socials catalanes.

13/12/07
'Carta de Qualitat'

Les Entitats de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, que treballem per la  prevenció i inclusió de col·lectius amb especials dificultats, volem fomentar la cultura de la qualitat dins les nostres organitzacions per aconseguir que el Tercer Sector Social de Catalunya sigui reconegut per la qualitat de la seva acció.
Per aquest motiu, signem aquesta CARTA DE QUALITAT que expressa el conjunt de  compromisos que adquirim a fi de millorar la qualitat dels serveis que oferim a la societat.

02/12/07
D1 - L'estat de la Qualitat de les ONG socials.

Aquest llibre té com a objectiu l'establiment d'una primera aproximació sobre l'estat de la qüestió pel que fa a la qualitat de les organitzacions del Tercer Sector Social del nostre país. Aquesta radiografia pot servir per definir estratègies de millora i propostes dirigides tan al sector com a les administracions.

Pàgines