Recursos per entitats

09/03/10
'Guía per a la inclusió de clàusules contractuals de caràcter social'

Guía elaborada per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

10/10/09
'Manual de contractación pública socialmente responsable en relación con las personas con discapacidad'

Manual elaborat per CERMI, Fundación ONCE sobre la contractació pública responsable.

18/09/09
El valor afegit del Tercer Sector en la prestació de serveis públics.

Aquesta publicació neix com a resposta a les necessitats de les entitats d’impulsar qualitat i millora de la gestió a les entitats socials. L’objectiu general d’aquest guia pràctica de clàusules socials és consolidar el paper que les entitats del Tercer Sector Social han desenvolupat fins ara en la gestió i la prestació de serveis socials. Alhora, i com a objectiu específic, pretén ser una eina tècnica per tal que la contractació pública de serveis cerqui un benefici social, més enllà de la prestació del servei mateix.

07/06/09
'Cláusulas sociales, libre competencia y contractación pública'

Estudia realitzat per Daniel Martínez sobre la contractació pública.

02/02/09
'¿Debe incluirse el IVA en la selección de la mejor oferta en la contractación pública?'

Article d'Alejandro Blázquez Lidoy per la 'Revista de Contabilidad y Tributación' sobre la Llei de contractes del sector públic.

Pàgines