Recursos per entitats

15/07/13
'Guia de llenguatge inclusiu: Immigració, racisme i xenofòbia'

Segon dels dos documents elaborats per la Mesa per a la Diversitat l'Audiovisual. Aquesta Guia recomana utilitzar un lèxic acurat i precís, i suggereix una relació de termes acurats/inclusius per tal d’anar eliminant aquelles expressions que es consideren rebutjables pel seu caràcter ofensiu, excloent o discriminatori.

12/04/13
'Guía de estilo para periodistas: Pobreza, Vulnerabilidad y Voluntariado'

Aquesta guia s'ha creat com a instrument de consulta ràpida per solucionar dubtes puntuals. Els fenòmens socials canvien constantment; és impossible fer un retrat fidel i permanent de les seves característiques i conseqüències. Les formes d'entendre la pobresa i l'exclusió han canviat vertiginosament en els darrers anys.

29/11/12
'Guía de estilo para periodistas: Mira a las Personas Mayores'

L'objectiu d'aquest document és oferir propostes i solucions pràctiques per tal de que el professional de la comunicació pugui acostar-se a la complexe realitat de les persones grans, emprar un llenguatge adequat, i donar una visió més real i menys estereotipada d'aquestes persones.

20/02/12
'Infància i tecnologies de la informació i de la comunicació a Catalunya: la bombolla mediàtica d’infants i adolescents'

Aquest article utilitza la imatge d’una bombolla mediàtica com a model explicatiu de  l’experiència mediàtica dels infants.

20/01/09
'Salud mental y medios de comunicación. Guía de estilo'

Per oferir un apropament real de la malaltia mental, la confederació FEAFES va publicar al 2003 la primera guia d'estil 'Salut Mental y Medios de Comunicación’. La present edició actualitza dades, revisa definicions i preten apropar les noves perspectives i normatives que s'han obert durant aquest temps.

Pàgines