Recursos per entitats

25/05/20
16 mesures de la Taula del Tercer Sector per fer front a la crisi de la Covid-19

La Taula proposa 16 mesures per superar els efectes causats per la pandèmia. L'objectiu és que siguin incloses dins el Pla de Recuperació Econòmica i Protecció Social que està treballant el Govern de la Generalitat de Catalunya. 

19/04/20
L’avaluació al tercer sector social. Reptes i propostes de millora a partir de l’anàlisi de casos
El document identifica els principals reptes que afronta el tercer sector social per introduir l’avaluació de forma sistemàtica en el si de les diferents entitats que en formen part a través d’una anàlisi de casos recollits a partir de l’acompanyament realitzat a 10 entitats socials en diferents àmbits d’intervenció.
19/04/20
Eines d'avaluació per a les entitats socials del Tercer Sector Social
Toolkit amb eines útils i pràctiques perquè les entitats socials puguin avaluar les seves intervencions i els programes que desenvolupen. 
04/02/20
Justícia restaurativa. Una resposta al conflicte més humana, inclusiva i transformadora

L'informe de la Taula del Tercer Sector, elaborat per la càtedra de Justícia Social i Restaurativa de la Pere Tarrés - Universitat Ramon Llull, explica què és la justícia restaurativa (origen, antecedents, principis bàsics, etc), se centra en desenvolupar l'objectiu de la justícia restaurativa (reparar el dany i restaurar la pau social) i en diverses pràctiques restauratives (la mediació, els cercles, les conferències restauratives, els panells d'impacte victimal, les trobades restauratives, etc), dóna dades sobre la mediació penal a Catalunya, a l'Estat i a Europa i fa una sèrie de recomanacions per implementar-la.

17/12/19
Baròmetre del Tercer Sector Social 2019

La Taula del Tercer Sector ha presentat el Baròmetre 2019 als diferents territoris. Aquest any l’estudi aprofundeix en la relació entre el tercer sector social i el món local en l’àmbit territorial. Per això, i com a novetat, aquest any es disposa d’un informe personalitzat per a cadascun dels territoris: comarques de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Catalunya Central.

Pàgines