Recursos per entitats

16/12/14
Nota de premsa - La Taula del Tercer Sector impulsa la nova Fundació Hàbitat 3, gestora d’Habitatge Social del Tercer Sector Social de Catalunya

Hàbitat3 pretén captar habitatges buits per poder destinar-los a persones i famílies en risc d’exclusió.

10/12/14
Nota de premsa - La Taula del Tercer Sector demana més treball conjunt entre tots els agents implicats en l’accessibilitat, recursos adequats i una millora en la participació de les persones amb discapacitat

Lamenta que la nova Llei d’Accessibilitat catalana s’hagi aprovat sense memòria pressupostària ni estratègies adequades per aplicar-la.

01/12/14
Nota de premsa - 14 entitats socials catalanes viatgen a Colòmbia en la primera missió destinada a la internacionalització del Tercer Sector Social

Es reuniran amb agents públics colombians, organismes internacionals, institucions privades i socis potencials.

14/11/14
Nota de premsa - La Taula del Tercer Sector i l’Ajuntament de Barcelona signen un conveni per captar 200 pisos buits de propietaris particulars per destinar-los a lloguer social

L’acord signat avui consisteix en la captació de 200 habitatges del mercat privat per a destinar-los a lloguer social, per un import que els Serveis Socials i les organitzacions del Tercer Sector decideixin que les persones que tinguin aquesta  necessitat puguin pagar. En el cas que en els habitatges calgui realitzar-hi obres de rehabilitació aquestes es realitzaran amb càrrec al programa, i seran realitzades per entitats socials de la ciutat dedicades a la inserció socio-laboral de col·lectius en risc. S’estima que la rehabilitació i el manteniment d’aquests 200 habitatges donarà feina a més de 300 persones d’aquests col·lectius, una part de les quals seran els propis usuaris d’aquests 200 habitatges.

12/11/14
Nota de premsa - La Taula del Tercer Sector presenta un plec de propostes per evitar situacions d’exclusió en l’atenció sanitària

La Taula del Tercer Sector fa públic aquest informe quan es compleixen 2 anys de l’entrada en vigor del ‘Real Decret Llei 16/2012 de mesures urgents per Garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions’. Per a la Taula del Tercer Sector el dret a la salut és un dret humà fonamental, amb independència a la situació administrativa de la persona, que està reconegut en nombroses normes nacionals i internacionals.

Pàgines