Recursos per entitats

16/09/14
Dossier 'L'energia com a dret. Com afrontar la pobresa energètica'

El dossier, elaborat per Joana Mundó i Marta Garcia de l’entitat Ecoserveis, per a la Taula del Tercer Sector, alerta que la major part de mesures que s’estan duent a terme a Catalunya per abordar la pobresa energètica tenen un caràcter correctiu. En el dossier es demana complementar aquestes mesures amb d’altres de caràcter preventiu, sense deixar de banda les mesures de xoc que ja s’estan aplicant, com el pagament de factures d’electricitat o gas a les persones que no les poden pagar.

08/07/14
Dossier ‘Els cuidadors familiars. Repte pendent del sistema de la dependència’

En aquest dossier la Taula del Tercer Sector alerta que les retallades i el col·lapse del sistema de la dependència també estan sobrecarregant cada cop més els cuidadors no professionals o familiars. A la retallada del 15% de les seves prestacions i l’eliminació de les cotitzacions a la Seguretat Social que havia d’haver assumit l’Estat, s’hi han sumat nous elements de pressió sobre un col·lectiu majoritàriament femení, invisible i ja molt castigat per la crisi, com la pèrdua d’ingressos de les famílies, o la suspensió de les prestacions econòmiques vinculades a una residència que està provocant que algunes famílies que no poden assumir el cost de la residència s’hagin vist obligades a traslladar la persona dependent al propi domicili

10/06/14
Dossier 'Drets Humans i polítiques de drogues. noves propostes de regulació'

En el Dossier s’hi alerta que l’enduriment de la legislació sobre drogues no ha fet disminuir el consum i que l’enduriment d’aquestes legislacions se situen lluny de les propostes de mediació i penes alternatives que es defensen des de les entitats dedicades a l’atenció a les drogodependències.

13/05/14
Dossier 'Nova pobresa i renda mínima d'inserció'

L’informe analitza la ineficiència actual del sistema de RMI vigent a Catalunya davant la irrupció d’una nova pobresa amb la crisi econòmica, i proposa que la RMI sigui l’embrió d’un nou mecanisme de garantia i complement de rendes a Catalunya que doni resposta a la situació de desprotecció social que afecta milers de famílies.

08/04/14
Dossier ' Crisi, empobriment i persones sense llar'

Aquestes pàgines són un repàs rigorós i entenedor de l’evidència empírica que ens ajuda a comprendre el fenòmen del sensellarisme i les seves múltiples cares. S’estableix la relació entre les situacions de “sense llar”, de “sense sostre” i “d’exclusió residencial”, per facilitar un marc d’anàlisi comparable amb el que s’utilitza a la resta de països de la Unió Europea. Es detallen els factors explicatius del sensellarisme com a element de la marginalitat urbana i com a expressió de la pobresa severa a les nostres ciutats. Es discuteix la relació entre sensellarisme i crisi. I, finalment, és plantegen els debats vigents en matèria de polítiques públiques per lluitar contra l’exclusió residencial. Un dossier escrit pel politòleg, Albert Sales per a la Taula del Tercer Sector.

Pàgines