Recursos per entitats

22/01/14
Dossier 'Joves extutelats: el repte d’emancipar-se avui'

Dossier d'anàlisi i propostes sobre la realitat del col·lectiu de joves extutelats; aquells joves que han viscut sota la tutela de l’Administració pública fins als 18 anys. Una publicació de FEPA publicada i editada per la Taula del Tercer Sector.

19/12/13
Dossier 'Joves sense futur? Anàlisi i recomanacions per a una política de joventut integral'

Ninis, mileuristes, temporals i sobrequalificats. La crisi està afectant l'entrada i la permanència dels joves en el mercat de treball. Quines polítiques de joventut necessitem avui?'

20/11/13
Dossier 'Accessibilitat i disseny inclusiu: Passat, present i futur'

En vistes a la nova Llei d'Accessibilitat, en tràmit al Parlament de Catalunya, aquest dossier analitza els avenços aconseguits els darrers anys en les reivindicacions dels diversos col·lectius implicats.

31/10/13
Dossier ' La cronicitat Una reforma clau per al nostre sistema de protecció social'

El passat 3 de setembre el Govern català va aprovar donar els primers passos del ‘pla de cronicitat’. Es tracta d’una reforma profunda del nostre sistema sanitari i social que, a mesura que avanci, també tindrà importants implicacions per al Tercer Sector.

01/10/13
'Present i futur dels Centres Especials de Treball'

La crisi i les retallades estan posant en risc la continuïtat de molts Centres Especials de Treball (CET). Aquest dossier explica com funcionen els CET i en quins aspectes hauria de millorar aquest model d'inserció laboral de les persones amb discapacitat. Un dossier editat per la Taula del Tercer Sector i redactat per DINCAT.

Pàgines