Recursos per entitats

15/07/13
'Imposició i equitat'

Els impostos són, en qualsevol país, un dels instruments principals i més eficaços per redistribuir la riquesa i aconseguir una societat més igualitària. Com i en què hauria de millorar el nostre sistema impositiu per reduir les desigualtats i lluitar contra la pobresa?

19/06/13
'Solucions financeres per al Tercer Sector'

Aquest dossier presenta les principals mancances financeres de les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Alhora, inclou bones pràctiques, instruments alternatius i nous mecanismes financers que poden constituir una ampliació del ventall d’opcions a disposició de les entitats socials.

23/05/13
'L'ajuda alimentària a Catalunya'

Les necessitats d’ajuda alimentària han anat en augment des que va començar la crisi econòmica. Aquest dossier presenta els principals programes d’ajuda alimentària a Catalunya i les propostes d’actuació per als propers anys.

16/05/13
'Estratègies de lluita contra l’estigma en salut mental'

Aquest dossier pretén explicar què és l’estigma en salut mental, com actua com a mecanisme d’exclusió social, així com mostrar les principals estratègies per combatre’l.

12/03/13
'Un parc de lloguer social. Una assignatura pendent a Catalunya'

Perquè és urgent i necessari que tinguem un parc d’habitatges de lloguer social? Amb quants habitatges hauria de comptar? Aquest dossier dóna respostes a un tema crucial per garantir avui el dret a l’habitatge del nostre país.

Pàgines