Recursos per entitats

14/02/13
'La pobresa energètica a Catalunya'

L’augment continuat dels preus de l’energia, la crisi econòmica i la crisi immobiliària dels últims anys han agreujat els casos de pobresa energètica al nostre país. Aquest dossier pretén aprofundir en aquesta problemàtica per entendre millor què podem fer-hi tots.

17/01/13
'Inclusió a través del treball: un model en revisió'

La situació actual de crisi obliga a redefenir i revisar el model del les polítiques d'inclusió a través de garantir el dret al lloc de treball.

17/07/12
'Dret a l'habitatge: noves solucions, noves polítiques'

Resum dels continguts i les propostes finals de la jornada 'Dret a l'habitatge: noves polítiques, noves solucions' celebrada el 12 de juny de 2012, organitzada per la Taula del Tercer Sector.

15/06/12
La renda bàsica: preguntes i respostes més freqüents

La situació de crisi actual ha tornat a posar de manifest la necessitat d'implementar una renda bàsica de ciutadania. Aquest dossier pretén explicar, de manera resumida, què és i quines millores podria comportar l'aplicació d'aquesta proposta a la nostra societat.

09/05/12
'El voluntariat a Catalunya'

El voluntariat és un dels principals actius del Tercer Sector Social català. 245.000 persones col.laboren com a voluntàries a les entitats socials de Catalunya, i el govern està impulsant una nova llei del voluntariat. En aquest dossier us n'expliquem el moment actual i els seus reptes de futur.

Pàgines