Recursos per entitats

12/12/19
Anàlisi sobre la situació de les reserves de mercat per a Centres Especials de Treball i Empreses d’Inserció

L’estudi posa el focus en la contractació reservada que han realitzat els ajuntaments dels 4 municipis més poblats de cada província catalana i pretén aprofundir en el coneixement sobre aquest tipus de contractació, veure com s'està desenvolupant i adequant al nou marc legislatiu.

03/07/17
'Canvi d’època i de polítiques públiques a Catalunya'

El llibre pren en consideració un ampli ventall de polítiques. No es tracta d’una simple llista. Les podem veure vertebrades en les grans dimensions de l’acció pública: les que defineixen les regles del joc (nivells d’autogovern, finançament i recursos públics, estructures de gestió); les polítiques directament vinculades al model econòmic, l’ocupació i el teixit productiu; els camps d’acció de l’Estat de  benestar en sentit ampli (del sistema educatiu a la garantia social d’ingressos); Internet i la societat de la informació (des de  l’estructura comunicativa fins a l’economia col·laborativa digital); les polítiques que operen sobre la configuració del territori i la producció col·lectiva de l’espai, i el conjunt d’estratègies de transició ecològica en els diferents vectors de la sostenibilitat.

10/11/13
'El perfil del voluntariado social en España'

Este estudio pretende describir el perfil de las entidades y de las personas voluntarias que forman el tejido territorial de la Plataforma del Voluntariado de España (PVE) -de las Plataformas y Redes de voluntariado-. Con esto lo que se pretendía era aproximarnos a datos lo más representativos estadísticamente posible del panorama actual. Publicado por la Plataforma del Voluntariado de España.

03/06/13
'Hechos y Cifras clave del informe La Infancia en España 2012-2013''
20/05/13
'L'economia social i el tercer sector: una aproximació al seu impacte en l'ocupació i l'economia '

Estudi de les empreses i entitats que pertanyen a l’economia social i tercer sector que topen amb el problema d’una manca d’informació periòdica que permeti dur a terme una anàlisi de la seva evolució.

Pàgines