Recursos per entitats

10/11/13
'El perfil del voluntariado social en España'

Este estudio pretende describir el perfil de las entidades y de las personas voluntarias que forman el tejido territorial de la Plataforma del Voluntariado de España (PVE) -de las Plataformas y Redes de voluntariado-. Con esto lo que se pretendía era aproximarnos a datos lo más representativos estadísticamente posible del panorama actual. Publicado por la Plataforma del Voluntariado de España.

03/06/13
'Hechos y Cifras clave del informe La Infancia en España 2012-2013''
20/05/13
'L'economia social i el tercer sector: una aproximació al seu impacte en l'ocupació i l'economia '

Estudi de les empreses i entitats que pertanyen a l’economia social i tercer sector que topen amb el problema d’una manca d’informació periòdica que permeti dur a terme una anàlisi de la seva evolució.

06/04/13
'Desigualdad y ruptura de la cohesión social'

Dossier nº9 elaborat per Economistas sin Fronteras.

 

20/03/13
'L'estratègia europea de lluita contra la violència envers nens i nenes'

Article publicat al butlletí d’Inf@ncia al març del 2013 que explica en profunditat l'estratègia europea per erradicar la violència cap als infants.
 

Pàgines