Recursos per entitats

10/11/09
'Recomanacions per a la millora de l’atenció social a les persones amb trastorn mental a la ciutat de Barcelona'

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD) de l’Ajuntament de Barcelona té com a missió impulsar polítiques i actuacions perquè les persones amb qualsevol tipus de  discapacitat puguin desenvolupar els seus projectes vitals d’una manera autònoma, en igualtat de condicions, i amb respecte a les diferències.

10/10/09
'La importancia de las ideas en el cambio de paradigma: aplicación a las políticas de servicios sociales y asistencia social en España 1982-2008'

Estudi de les continuitats i canvis en les polítiques autonòmiques de serveis socials, RMI i plans autonòmics d'inclusió social entre 1982-2008.

07/06/09
'Cláusulas sociales, libre competencia y contractación pública'

Estudia realitzat per Daniel Martínez sobre la contractació pública.

10/11/08
'Conmemoración de los 20 años de la Convención sobre los Derechos del Niño'

El 20 de novembre de 2009, la comunitat mundial celebrarà el vintè aniversari de l'adopció de la Convenció sobre els Drets del Nen per part de l'Assemblea General de les Nacions Unides. En aquest document excepcional es perfilen les normes universals  relatives a l'atenció, el tractament i la protecció de totes les persones menors de 18 anys. És el tractat sobre drets humans més àmpliament reconegut de la història,  ratificat actualment per 193 Estats.

20/10/08
'Estudi sobre el nivell de compliment de la Llei d'Integració Social de les Persones amb Discapacitat a la Generalitat'

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI) s’ha proposat d'esbrinar fins a quin punt s’estan assolint els objectius de la LISMI. L’objecte d'aquesta investigació és estudiar el grau de compliment de la normativa que regula la integració de treballadors/es amb discapacitat a l’administració pública de la Generalitat de Catalunya.

Pàgines