Recursos per entitats

15/01/13
'Manifest de Montserrat: Les necessitats no materials de la infància, fonament de la seva protecció'

En el marc de la commemoració del vintè aniversari de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant, la Comissió de la Infància de Justícia i Pau i la Fundació Pere Tarrés han promogut una reflexió conjunta sobre les necessitats no materials de la infància, com una contribució més, unida a les moltes iniciatives que s’han suscitat amb aquesta avinentesa, per fer més efectiva l’aplicació d’aquest text bàsic.

31/12/12
'Capital Humano: La flexibilidad laboral de los jóvenes y sus empleos'

Aquest quadern es centra en l'analisi de les facetes de flexibilitat laboral dels llocs de treball ocupats per joves així com de les preferències i resistències d'aquests davant les diferents maneres de ser flexible.

30/12/12
'Capital Humano: Jóvenes i estudios: Relación con su situación laboral'

Estudi realitzat per Compromiso Social Bancaja i Ivie on s'analitza la relació entre el nivell d'estudis dels joves i la seva participació en el mercat laboral, la seva provabilitat d'ocupació o l'accés a sous més elevats.

17/12/12
'Informe sobre els drets dels infants - Desembre 2012'

L’Informe sobre els drets de l’infant 2012 compleix l’article 29.2 de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, que preveu que el Síndic i l’adjunt o adjunta al Síndic per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents han de presentar  anualment a la comissió parlamentària corresponent un informe específic sobre la situació de la infància a Catalunya amb relació als drets establerts per la Convenció de les Nacions  Unides sobre els drets de l’infant i la legislació relativa a infància i adolescència.

01/12/12
'Vivienda y comunidad gitanas: orientaciones estratégicas'

El marc estratègic de la vivenda, la Fundació Secretariado Gitano presenta aquest estudi on expressa que vivenda i hàbitat juguen un paper central en els processos d’exclusió/inclusió social dels grups i les persones més desfavorides.

Pàgines