Recursos per entitats

10/09/12
'Discapacidades e Inclusión social'

El present estudi mostra un panorama actualitzat de la població amb discapacitat a Espanya i de la seva evolució en la darrera dècada. S'analitzen els factors desencadenants i les formes de tractament, així com la inserció dels que pateixen discapacitat en els àmbits de l'educació, la familía, les relacions socials, la feina o l'accés a les polítiques públiques.

03/09/12
'Informe de la pobresa infantil a Catalunya'

Informe extraordinari elaborat pel Síndic de Greuges sobre la pobresa infantil a Catalunya.

20/06/12
'IV Informe sobre la situació de la Infància, l'Adolescència i la Família Catalunya i Barcelona'

Aquest informe, Família i relacions intergeneracionals, un espai d’oportunitats per a l’educació dels fills, és el quart dels Informes sobre la Situació de la Infància i la Família a Catalunya i Barcelona que ha anat elaborant el Consorci Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU) al llarg dels darrers deu anys.

02/06/12
'¿Quién te quiere a ti?'

Save the Children presenta aquest informe en format de guía per pares i mares. "¿Quién te quiere a ti? Guía para padres y madres:cómo educar en positivo" és un document que ens explica les tres condicions en les que es basa la parentalitat positiva: conèixer, protegir i dialogar.

30/05/12
Responsabilitat Social i aprenentatge a la Universitat

El projecte Responsabilitat social i aprenentatge a la universitat és un esforç per introduir el compromís cívic en els estudis superiors. Per aconseguir-ho s’està incorporant l’aprenentatge servei (service-learning). L’aprenentatge servei és una metodologia que connecta el compromís amb l’aprenentatge curricular, que combina els processos d’adquisició de coneixements i competències amb el servei a la comunitat.

Pàgines