Recursos per entitats

02/05/12
'La Infancia en España 2012-2013'

Aquest segon informe sobre “La Infancia en España” d'Unicef España, corresponent al periòde 2012-2013, té com a propòsit presentar una fotografia objectiva i actualitzada sobre la situació dels nens al nostre país. En un context com l'actual, el tema central és la conseqüència obligada: la crisi econòmica està tenint un enorme impacte sobre la infància, malgrat això es tracta d'un tema que roman pràcticament invisible en el discurs polític, social o mediàtic.

08/03/12
'Diagnóstico de la situación del voluntariado de acción social en España'

Con la realización de este Diagnóstico se pretende crear un documento que ayude a la creación de diferentes recursos que vayan en la línea de generar sinergias positivas entre las Administraciones Públicas, el Tercer Sector, las entidades de voluntariado, las plataformas en las que se integran estas entidades y las personas que ejercen tareas de voluntariado en nuestro país.

08/02/12
'Fracàs Escolar a Catalunya'

Cada any, milers d'estudiants a Catalunya i Espanya s'enfronten al problema del fracàs escolar que afecta a un terç dels joves que es troben en edat de completar els seus estudis obligatoris. Aquesta xifra no ha canviat substancialment des de 1995 i se situa, segons les últimes estimacions, en el 29% dels alumnes, el doble que la mitjana europea.

29/12/11
'Crisis económica e inserción laboral de los jóvenes: Resultados del Observatorio de Inserción Laboral de los Jóvenes'

Estudi de camp realitzat per Compromiso Social Bancaja y Ivie sobre els joves i la seva inserció laboral en mig de la crisi econòmica.

15/12/11
'Libro blanco de la coordinación sociosanitaria en España'

Aquest llibre blanc elaborat pel Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad preten posar sobre la taula reflexions i recomanacions perquè ha arribat el moment d'aprofitar la complementarietat d'ambdos sistemes, articulant-los en xarxa per satisfer de manera correcta les circumstàncies que envolten a la persona i que limiten el seu ple desenvolupament.

Pàgines