Recursos per entitats

29/11/11
Educació i mobilitat social a Catalunya

Estudi elaborat per Xavier Martínez Celorrio i Antoni Marín Saldo per la Fundació Jaume Bofill.

25/11/11
'La participación social en procesos de inclusión'

Document de reflexió sobre com incideix la participació en processos d'inclusió.

10/11/11
'Participació Infantil i Adolescent a la ciutat de Barcelona'

Amb aquest estudi, realitzat per l’Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU) es pretén en primer lloc donar visibilitat als principals espais participatius per a infants i adolescents a la ciutat de Barcelona, que inclouen tant aquells promoguts per les institucions públiques com alguns d’impulsats per entitats i organitzacions del tercer sector. En segon lloc, l’estudi analitza les característiques i els objectius dels diversos projectes, i proposa estratègies per millorar i enfortir la qualitat de la participació dels infants i adolescents a la ciutat.

09/11/11
'Las cifras de pobreza y exclusión social en España de cara a Europa 2020'

L'Estrategia Europa 2020 dona un marc general i directrius per les polítiques de la UE i dels seus estats membre pels propers 10 anys; pretén coordinar un model econòmic i social per cada país tenint en compte les seves particularitats i situacions inicials. L'objectiu és convergir en un model comú que faci d'Europa 'una economia intel·ligent, sostenible i integradora'.

15/10/11
'Abriendo Ventanas'

Les autores aborden aquesta investigació amb l'objectiu d'explorar i descriure les diferents situacions del risc social i vulnerabilitat que es dona entre el col·lectiu específic dels fills de les famílies inmigrades a Espanya, principalment des del punt de vista dels professionals de l'acció social que atenen a aquests menors.

Pàgines