Recursos per entitats

10/10/11
'Profundizar en el voluntariado. Los retos hasta 2020'
12/09/11
'Informe per a la millora del programa de la Renda Mínima d'Inserció i la creació de nous recursos contra la pobresa i exclusió social'

Informe elaborat per ECAS sobre la millora de la RMI.

20/05/11
'La población extranjera en los grandes países europeos'

L'objectiu d'aquest nou número dels quaderns de Capital Humano, és oferir una visió de la població extrangera assentada a la Unió Europea, tenint especial atenció als cinc països comunitaris més poblats: Alemanya, França, Itàlia, Regne Unit i Espanya.

20/05/11
'Inmigración y Estado de bienestar en España'

Amb aquest número de la Colección de Estudios Sociales, la Fundació ”la Caixa” pretén contribuir al debat sobre la immigració i l'Estat de benestar a partir dels indicadors objectius.

23/04/11
'Propostes per l'atenció a la pobresa infantil'

Document recull d'intervencions i conclusions de la jornada celebrada el 17 de desembre de 2010 sobre la pobresa infantil a Catalunya.

Pàgines