Recursos per entitats

03/01/11
'Plan nacional de acción para la inclusión social del reino de España 2008-2010'
20/12/10
'Amb sostre i sense llar'

Càritas elabora aquest estudi, ja que des dels seus punts d’atenció ha pogut  constatar com l’habitatge,  segons el seu nivell de precarietat, marca el benestar de les persones i pot arribar a condicionar la seva qualitat de vida en el futur.

03/11/10
'Convención sobre los derechos del niño: examen de informes 2010'

Examen dels informes presentats per els Estats membres en virtut de l'article 44 de la Convenció.

09/09/10
'Pla director d'infància i adolescència de Catalunya - PIDAC 2010-2013'

El Pla director d'infància i adolescència de Catalunya (PDIAC 2010 - 2013) vol donar compliment a les directrius i recomanacions nacionals, europees i internacionals en matèria d’infància i adolescència.

26/05/10
'Un marc legislatiu de serveis socials'

Document de varis autors on s'analitza, es reflexiona i es valora l'evolució de la legislació de serveis socials en l'etapa democràtica i, especialment, sobre la situació actual generada a partir de les noves lleis que introdueixen canvis substantius.

Pàgines