Recursos per entitats

09/05/10
'Propuesta de un sistema de indicadores sobre bienestar infantil en España'

Projecte conjunt entre UNICEF España i el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Principado de Asturias on realitzen la proposta d'un sistema d'indicadors sobre el benestar infantil a Espanya.

09/03/10
'Claves para la contrucción del espacio sociosanitario en España'

Estudi realitzat per Antares Consulting, consultoria especialitzada en serveis de salut, ciències de la vida i serveis socials i sociosanitaris. El document és una reflexió basada en l'experiència i coneixement acomulat.

30/01/10
'Derecho urbanístico, derecho a la vivienda y personas sin hogar'

Article sobre la vivenda publicat a la revista 'Derecho urbanístico y medio ambiente'. Els autors fan un intent de contribuiren com el dret de la vivenda y el Dret en general poden contribuir a les persones afectades per problemes d'habitatge.

10/12/09
'Xarxa d'Atenció a Persones Sense Sostre: Propostes de millora en l’atenció social i sanitària a les persones sense sostre amb problemes de salut mental'

Aquest document és fruit del treball de síntesi, consens i priorització entre totes les entitats que conformen la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Sostre (XAPSS).
La seva elaboració s'ha dut a terme en base al treball obtingut de les I Jornades Tècniques de la XAPSS de Barcelona (7 juliol 2009), les quals tractaven sobre la intervenció amb  persones sense sostre i malaltia mental.

20/11/09
'Les persones en situació de sense llar de Barcelona: perfils, estat de salut i atenció sanitària'

Utilitzant l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA), i gràcies a la col·laboració de les  sis-centes onze persones en situació de sense llar enquestades per a la realització d’aquest informe, s'ha pogut conèixer i analitzar tres àmbits de la seva salut –l’estat de  salut real o morbiditat, la percepció que tenen d’aquest estat de salut i l’atenció sanitària  que reben– per constatar que cap coincideix: les persones en situació de sense llar  consideren que estan millor de salut del que estan en realitat, i reben una atenció per sota de la que necessiten.

Pàgines