Recursos per entitats

13/01/14
'Anuari 2013 del Tercer Sector Social a la ciutat de Barcelona'

Editat per la Taula del Tercer Sector Social i l'Observatori del Tercer Sector. Exposa les principals característiques, la gestió i el funcionament de les entitats socials a la ciutat de Barcelona. També explica quina relació existeix entre el Tercer Sector Social Barceloní i altres agents.

09/10/13
Anuari 2013 del Tercer Sector Social de Catalunya

En aquesta nova edició, l’estudi aprofundeix en l’impacte de la crisi i en el rol de les entitats socials en aquest context. L’objectiu principal és identificar la situació de les organitzacions socials davant de la realitat actual per tal de dibuixar les línies estratègiques de futur. És la quarta vegada que es realitza un estudi panoràmic sobre el tercer sector social. Les anteriors van ser el Llibre Blanc del Tercer Sector Civico-social (2003) i les edicions dels anuaris 2009 i 2011.

20/11/12
Anuario del Tercer Sector de Acción Social en España (2012)

L'Anuari del Tercer Sector d'Acció Social d'Espanya 2012 està publicat per la Fundació Luis Vives. Aquesta publicació ofereix les dades més rellevants del sector en relació al tipus d'entitats, volum d'ingressos, camps d'actuació, recursos humans, finançament... del Tercer Sector Social a Espanya.

08/10/11
Anuari 2011 del Tercer Sector de Catalunya

L’Anuari 2011 del Tercer Sector Social, amb un enfocament qualitatiu, presenta els principals reptes de les organitzacions socials catalanes en el moment present: prioritzar els camps d’actuació per afrontar la limitació de recursos, reforçar el treball en xarxa, augmentar la implicació de la base social, integrar nous perfils de voluntariat, consolidar el desenvolupament professional dels equips, mostrar el valor afegit del sector, consolidar la vertebració i millorar la relació amb l’Administració i els altres agents socials.

15/10/10
Anuario del Tercer Sector de Acción Social en España (2010)

L'Anuari del Tercer Sector d'Acció Social d'Espanya 2010 està publicat per la Fundació Luis Vives. Aquest informe és fruit d'una investigació que s'ha portat a terme entre 2009 i 2010 i permet tenir una visió global de l'actualitat del Tercer Sector Social a Espanya. L'Anuari del Tercer Secor d'Acció Social d'Espanya 2010 ofereix les dades més rellevants del sector en relació al tipus d'entitats, volum d'ingressos, camps d'actuació, recursos humans, finançament... L'informe també descriu les tendències i els reptes de futur de les entitats del Tercer Sector Social a Espanya en aspectes com la gestió, la qualitat, els projectes d'intervenció...

Pàgines