Recursos per entitats

09/07/09
Anuari 2009 del Tercer Sector de Catalunya

L'Anuari 2009 del Tercer Sector Social de Catalunya és un innovador informe biennal sobre l’estat del Tercer Sector Social de Catalunya que ofereix dades periòdiques de la seva situació i evolució. Aquesta informació es posa al servei de les organitzacions, de les administracions públiques i de la resta d’agents socials.

09/07/09
Anuari 2009 del Tercer Sector Social de Barcelona

Publicació impulsada per la Taula del Tercer Sector i l’Ajuntament de Barcelona i realitzat per l’Observatori del Tercer Sector (OTS). Exposa les principals característiques, la getsió i el funcionament de les entitats socials a la ciutat de Barcelona. També explica quina relació existeix entre el tercer Sector Social Barceloní i altres agents.

07/03/03
Llibre Blanc del Tercer Sector Cívico-Social 2003

El ‘Llibre blanc del Tercer Sector cívico-social’ és l’eina que mostra l’existència d’un ampli i divers teixit associatiu compromès amb la vida col·lectiva i, d’una manera especial, amb els més febles i vulnerables. Es va publicar el juliol de 2003. Es tracta d’una recerca exhaustiva que fa una radiografia de la realitat del Tercer Sector Social català, en dóna una dimensió, la caracteritza i dibuixa escenaris desitjables de futur. El Llibre blanc ha estat una recerca de referència per a les pròpies entitats del sector i també per a l’Administració Pública i el món acadèmic.

Pàgines