Recursos per entitats

12/11/14
Guia 'Acollir projectes d'Aprenentatge Servei en entitats socials'

Guia adreçada a les entitats socials per mostrar eines de com acollir projectes de Servei Comunitari en alumnees d'ESO i a la universitat.

31/07/14
'Pobres treballadors'

La crisi ha fet estralls no solament amb un augment històric de la xifra de desocupats, sinó també dels treballadors pobres. Les retallades salarials han incrementat un 23,9% el nombre d'empleats en risc de pobresa, fins a situar-lo en 543.000 persones ocupades, segons un informe de la UGT de Catalunya.

26/06/14
'Pacte per la infància - Pla de transició 2013 – 2014'

Les actuacions, subactuacions i indicadors del present document recullen les actuacions,  subactuacions i indicadors de l’Annex 2 del Pacte per a la Infància, per bé que a voltes s’hi ha introduït modificacions amb la finalitat de millorar la seva interpretació o reflectir de manera més acurada el que s’està duent a terme des dels Departaments i les Unitats directives. Podem diferenciar tres tipus d’indicadors: numèric, monetari i percentual; aquest darrer per a identificar el pro-grés de l’actuació o subactuació a la qual va associat.

22/05/14
'Oportunitats de fons europeus per a entitats del Tercer Sector Social' (ACCIÓ, 2014)
13/05/14
'Mesures de suport a la internacionalització del Tercer Sector Social' (ACCIÓ, 2014)

Presentació d'Acció sobre l'estratègia per a la Internacionalització del Tercer Sector Social i
l’Economia Social i Cooperativa.

Pàgines