Recursos per entitats

20/11/13
'Càmera, llums, interacció! Manual de comunicació associativa en temps 2.0'

L'objectiu és transmetre a les associacions la importància de la comunicació avui en dia, tant interna com externa, i que aquesta pugui ser planificada a partir de la realitat de cada entitat. El manual combina continguts teòrics, articles, enllaços, propostes d'exercicis i pràctiques reals dutes a terme per associacions d'àmbits ben diversos.

10/11/13
' La captación de recursos en el Tercer Sector'

Este manual persigue ser una herramienta útil y práctica para las entidades del Tercer Sector, que les permita identificar y buscar recursos, así como elegir, diseñar y desplegar la estrategia más adecuada para su captación.

16/10/13
'Mitjans de comunicació i adopció'

Benestar Social i Família impulsa conjuntament amb altres institucions públiques i associacions una millora del tractament informatiu de les adopcions.
S’ha presentat el document de consideracions “Mitjans de comunicació i adopció”  fruit de les reflexions d’un grup de treball creat pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

09/10/13
'El agradecimiento, pieza angular de la fidelidad del donante'

En esta guía se explica cómo elaborar un buen mensaje de agradecimiento después de una donación.

09/10/13
Presentació 'Social Platform'

Dossier de presentació dels principals objectius i accions de la Social Platform.

Pàgines