Recursos per entitats

04/06/15
Informe Europeo sobre Dorgas

El informe de este año ofrece una amplia visión del problema de las drogas en Europa y las medidas adoptadas para afrontarlo. El conjunto interrelacionado de elementos que lo constituyen tiene como núcleo el presente informe sobre Tendencias y novedades. Este informe, basado en datos tanto europeos como nacionales, ofrece una perspectiva de alto nivel de las tendencias, respuestas y políticas clave, junto con un análisis pormenorizado de temas de interés. Comprende nuevos análisis sobre las intervenciones psicosociales, los centros de consumo de drogas, el consumo excesivo de benzodiazepinas y las rutas de tráfico de heroína.

01/06/15
Informe 'Infància, pobresa i crisi econòmica'

Pretén aprofundir el coneixement dels efectes de la crisi en la situació de la infància. Els resultats que es presenten, a més a més, són una guia valuosa per dissenyar polítiques d’atenció a la infància que permetin atenuar aquests efectes de la manera més eficient possible. Així contribuirem no tan sols a millorar la situació dels nens i nenes del nostre país, sinó a oferir-los més i millors oportunitats de futur.

14/05/15
Informe 'l'informe 'Evolució de la distribució de la renda a Espanya i l’Eurozona amb una aproximació de la situació a Catalunya. 2007-2013'

El Centre d’Estudis i Recerca Sindicals (CERES) de CCOO de Catalunya ha presentat un informe que analitza la distribució de la renda a Espanya i l’Eurozona amb una aproximació a Catalunya entre els anys 2007 i 2013.

04/05/15
Informe 'Servicios públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades'

L’estat del benestar és molt diferent depenent de la zona d’Espanya on es visqui. Un asturià disposa de 3.000 euros més a l’any que un balear i de 1.900 euros més que un català. Dividit per partides, això es tradueix, per exemple, en el fet que la despesa pú- blica que reben els catalans de totes les administracions en sanitat és un 22% inferior a la dels asturians.

12/02/15
Informe al Parlament 2014 del Síndic de Greuges

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, va presentar  l’Informe al Parlament corresponent a l’any 2014 el 12 de febrer. El nombre de queixes noves ha crescut en un 7,4% en relació amb l’any anterior i un 60% en relació amb el 2010 (inici de l’actual mandat). S’han portat a terme 27.211 actuacions entre queixes, consultes i actuacions d’ofici, que han afectat 53.095 persones.

Pàgines