Recursos per entitats

10/02/15
Informe 'El Estado de la pobreza'

Publica l'evolució de la Taxa AROPE a l'Estat Espanyol. També hi ha l'evolució de les Comunitats Autònomes.

26/01/15
'Informe social 2014. Desigualtats i exclusió social a Catalunya'

Donat l'augment imparable de les des­igualtats a casa nostra, la Fundació Rafael Campalans presenta l'Informe social 2014. Desigualtats i exclusió social a Catalunya, una publicació que ofereix  una visió integral de l'exclusió, un fenomen complex, difícil d'acotar, i que es manifesta en diversos àmbits de la vida de les persones

16/01/15
Informe 'Reflexions i propostes en matèria de política social d'habitatge'

És aquest un document de reflexió i propostes en matèria d’habitatge social i, per tant, circumscriu les seves consideracions a aquest àmbit de la política d’habitatge, l’abast de la qual és, òbviament, molt més ampli i complex. D’altra banda, el document centra el seu enfocament en les problemàtiques socials més punyents del moment actual i no aborda, en conseqüència, el que es podrien anomenar estratègies estructurals i a mitjà i llarg termini de la política d’habitatge.

16/01/15
Informe referent al document "Model de Serveis Socials Bàsics i Desenvolupament del Servei Bàsic d'Atenció Social'

Publicat el Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars.

23/12/14
Informe 'Distribució Territorial de la Renda Familiar Disponible per Càpita a Barcelona (2013'

Mentre que al 2007, a l’inici de la crisi, la classe baixa representava un 21,7%, el 2013 els barcelonins en aquesta situació eren un 41,8%. Pel que fa a la classe mitjana ha passat del 58% al 44%. I la classe alta, tot i baixar del 20% al 14%, ha experimentat un augment en el col·lectiu de la classe molt alta que passa de formar un 7,5% del total de la població a Barcelona a ser un 10,7% set anys més tard.

Pàgines