Recursos per entitats

04/12/14
Informes sobre el dret als subministraments bàsics

Informe del Síndic de Greuges. Aquest treball es basa en l’estudi de les resolucions prèvies del Síndic en l’àmbit de la pobresa energètica i dels subministraments bàsics, en l’anàlisi de l’ordenament jurídic que afecta aquests darrers i en l’experiència d’entitats com a Càritas Diocesana de Barcelona, Creu Roja Catalunya, la Fundació Privada Mambré, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Ecoserveis i l’Aliança contra la Pobresa Energètica, les aportacions de les quals han estat rellevants per a l’elaboració d’un treball que se centra en la realitat actual a Catalunya pel que fa als serveis de subministrament d’electricitat, gas i aigua.

25/11/14
Informe 'Efectes de la pobresa energètica en llars en situació de vulnerabilitat social'

Aquest estudi pretén explorar el nivell d’impacte de la pobresa energètica en una població que de per si presenta una situació de vulnerabilitat econòmica i social greu. Les persones enquestades participen en un projecte d’inserció sociolaboral i, per tant, es-tan en cerca activa de feina i no tenen accés a una renda derivada del treball. Això fa que en molts casos necessitin suport per fer front a les necessitats bàsiques

12/11/14
Informe 'Informe sobre el dret a l’accés al Sistema públic de Salut per part de les persones estrangeres immigrades a Catalunya’

L’informe denuncia que com a conseqüència de l’entrada en vigor del RD Llei 16/2012, de 20 d’abril del 2012, certs col·lectius queden sense cap tipus d’assistència sanitària a Catalunya i a Espanya. Ja que la salut s’ha d’entendre com un dret individual amb un clar component col·lectiu, públic i comunitari, l’aplicació del RD Llei és un retrocés en la protecció i garantia de drets fonamentals amb un impacte molt negatiu en la població per les conseqüències que pot tenir en la salut i benestar de les persones. L’informe sosté que aquest Reial Decret vulnera el principi d’equitat que fins ara guiava les polítiques de salut a Espanya, i que impedia la discriminació com una manera de prevenir les desigualtats socials en salut.

07/11/14
Conclusió jornada de reflexió de sistemes d'avaluació (novembre, 2014)

Perquè és important fer avaluació? Perquè sinó no tenim dades objectives ni resultats que ens ajudin en la presa de decisions, perquè permet veure la factibilitat de la nostra acció i introduir canvis així com millorar l’efectivitat i l’eficiència. L’avaluació és en sí mateixa una eina de millora

07/11/14
Conclusió jornada de reflexió de sistemes d'avaluació (novembre, 2014)

Perquè és important fer avaluació? Perquè sinó no tenim dades objectives ni resultats que ens ajudin en la presa de decisions, perquè permet veure la factibilitat de la nostra acció i introduir canvis així com millorar l’efectivitat i l’eficiència. L’avaluació és en sí mateixa una eina de millora

Pàgines