Recursos per entitats

08/10/14
'Ocultos a plena luz'

Un análisis estadístico de la violencia contra los niños.

15/09/14
'Informe sobre Rentas mínimas en España i la UE'

Informes de EAPN sobre un sistema de garantia de rendes a Espanya i la UE. Durant la presentació es va ressaltar que malgrat s’ha registrat un augment de la demanda, hi ha un estancament de les concessions per part de les administracions, davant els 320.000 perceptors de tot el país. Pel què fa a l’import de la prestació, l’informe presentat a la jornada, ressalta que l’import màxim és de 645,72€, lleugerament per sobre del Salari Mínim Interprofessional que és de 641, 40. Malgrat tot, l’import mitjà és de 420, 55€ al mes. A més, en la majoria de Comunitats Autònomes, qualsevol feina, fins i tot amb baixa dedicació o temporal, és incompatible amb la Renta Mínima.

05/09/14
'Derechos Humanos y discapaciad'

El informe se configura principalmente como una herramienta de divulgación de las situaciones de discriminación que todavía sufren las mujeres y los hombres con discapacidad, con el objetivo de sensibilizar a los grupos de interés a través de la denuncia y reivindicación de los derechos que consagra la CDPD.

23/07/14
Informe INSOCAT: 'Escenari postcrisi: treballadors pobres, desigualtats més profundes'

Informe d'Entitats Catalanes d'Acció social sobre Indicadors socials a Catalunya en relació al context estatal i europeu.

03/07/14
'Les 67 propostes del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona'

Propostes per afavorir la inclusió de les persones immigrades dins el marc de la llei d’estrangeria.

Pàgines