Recursos per entitats

15/05/12
'Per una llei catalana de concertació amb el Tercer Sector Social'

Document de proposta per una llei catalana de concertació elaborat per la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

06/04/12
Propostes d’actuació per a una millor coordinació entre els àmbits d’acció social i salut amb persones en situació de sense llar, problemes de drogodependències o problemes de salut mental. La perspectiva dels professionals de la salut.

Aquest informe és fruit del seminari "Coordinació entre el àmbits d’acció social i de salut", per debatre amb professionals de la Salut els dèficits actuals en la coordinació entre aquests dos àmbits en tres col.lectius: les persones sense sostre, amb malaltia mental i les drogodependents. El seminari era la continuació d’un estudi dut a terme per la Taula del Tercer Sector l’any 2011 sobre aquesta temàtica a partir d’entrevistes a professionals de l’àmbit de l’acció social. Com en l’estudi inicial, la coordinació d’aquest nou seminari va ser encarregada a la Fundació Sant Joan de Déu.

14/02/12
Propostes per millorar la gestió de les subvencions públiques

La Taula del Tercer Sector ha elaborat un document que recull 12 propostes per millorar els procediments de convocatòria, gestió i justificació de les subvencions públiques. Es tracta d’un document treballat pel grup de finançament al llarg de 2011, a partir d’un estudi que la Taula  del Tercer Sector vam encarregar a la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia en el marc del projecte 3CREIX.CAT. Aquest estudi va demostrar, a partir de l’anàlisi d’un nombre molt ampli de convocatòries, la disparitat de criteris de les administracions catalanes a l’hora d’interpretar i aplicar la Llei de Subvencions. Les 12 propostes pretenen millorar, homogeneïtzar i simplificar els procediments dins del marc legal actualment vigent.

20/10/11
Propostes eleccions generals 2011 - 'Preservar la cohesió social'

La Taula del Tercer Sector publica el document ‘Preservar la cohesió social’ on es recullen 25 propostes adreçades als partits polítics perquè les puguin incloure en els seus programes electorals de les  eleccions generals del 20 de novembre de 2011. Les propostes corresponen a matèries de competència estatal en relació a les polítiques socials, econòmiques, d’ocupació i d’habitatge.

06/06/11
Propostes als pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2011

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va presentar un document on analitza els pressupostos 2011 de la Generalitat de Catalunya. Aquest document presenta 11 propostes d'esmenes adreçades als grups parlamentaris. El document se centra en els programes més socials dels pressupostos, que abasten fins a 6 departaments diferents. Entre les esmenes presentades n’hi ha referents a l’ajut d’infants a càrrec, dependència moderada, ajuts a persones amb discapacitat, Renda Mínima d’Inserció, ajuts de lloguer, salut mental i addiccions, beques de menjador.... El document també fa una anàlisi exhaustiva del pressupost de Benestar i Família.

Pàgines