Recursos per entitats

24/05/11
PINCAT: Pobresa infantil

Document elaborat per la Plataforma d'infància de Catalunya en relació al tema de la pobresa infantil.

10/05/11
Propostes Eleccions municipals 2011

El 2 de maig de 2011 la Taula del Tercer Sector va presentar davant als partits polítics el document ‘Pobles i ciutats sense pobresa ni exclusions’ en vistes a les eleccions municipals del 22 de maig.

L’acte-debat celebrat a la Biblioteca Font de la Mina va permetre plantejar 42 propostes per als partits polítics presentades en el document ‘Pobles i ciutats sense pobresa ni exclusions’ i agrupades en 7 grans bocs: intensificar la col·laboració amb el Tercer Sector Social, preservar la cohesió i la inclusió socials, desenvolupar els serveis socials municipals, garantir el dret a l’habitatge, reactivar l’ocupació, afavorir la plena integració de les persones nouvingudes, impulsar la participació i el compromís de la ciutadania.

14/02/11
Propostes àmbit sociosanitari. Informe ‘Disfuncions entre els àmbits de salut i social’

El febrer de 2011 la Taula del Tercer Sector va presentar l'informe 'Disfuncions entre els àmbits de la salut i social' realitzada per l’Escola Universitària d’Infermeria de Sant Joan de Déu per encàrrec de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Aquest estudi pretén fer propostes d’actuació per a una millor coordinació entre els àmbits d’intervenció social i sanitària, vinculant les entitats del Tercer Sector Social que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social, concretament en els àmbits de les persones amb problemes de salut mental, sense llar i drogodependències.

17/01/11
Propostes per a la millora del desplegament de la LAPAD

La Taula del Tercer Sector va presentar al juliol del 2011, 40 propostes per millorar l’aplicació i el desplegament de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les persones en situació de dependència, coneguda com a ‘Llei de dependència’. Les propostes presentades van adreçades al govern català i a les diverses administracions que tenen competències en el desplegament de la Llei a Catalunya.

17/10/10
'Propuestas del Tercer Sector de Acción Social para una Estrategia de Inclusión Social 2020 en España'

Un dels objectius de l'any 2010, Any Europeu de la Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social, ha sigut fomentar el compromís polític de tots els sectors socials públics i privats en la lluita contra la pobresa i l'exclusió social.
 

Pàgines