Recursos per entitats

14/02/11
Propostes àmbit sociosanitari. Informe ‘Disfuncions entre els àmbits de salut i social’

El febrer de 2011 la Taula del Tercer Sector va presentar l'informe 'Disfuncions entre els àmbits de la salut i social' realitzada per l’Escola Universitària d’Infermeria de Sant Joan de Déu per encàrrec de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Aquest estudi pretén fer propostes d’actuació per a una millor coordinació entre els àmbits d’intervenció social i sanitària, vinculant les entitats del Tercer Sector Social que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social, concretament en els àmbits de les persones amb problemes de salut mental, sense llar i drogodependències.

17/01/11
Propostes per a la millora del desplegament de la LAPAD

La Taula del Tercer Sector va presentar al juliol del 2011, 40 propostes per millorar l’aplicació i el desplegament de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les persones en situació de dependència, coneguda com a ‘Llei de dependència’. Les propostes presentades van adreçades al govern català i a les diverses administracions que tenen competències en el desplegament de la Llei a Catalunya.

17/10/10
'Propuestas del Tercer Sector de Acción Social para una Estrategia de Inclusión Social 2020 en España'

Un dels objectius de l'any 2010, Any Europeu de la Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social, ha sigut fomentar el compromís polític de tots els sectors socials públics i privats en la lluita contra la pobresa i l'exclusió social.
 

02/10/10
Propostes Eleccions al Parlament de Catalunya 2010

Amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya del 28 de novembre, la Taula  del Tercer Sector va elaborar, editar i presentar el document “Més i millors polítiques socials”, en el qual feia una valoració de la legislatura 2007-2010, i formulava 35 propostes als partits polítics per a la legislatura següent. Aquest document fou presentat a tots els partits, i debatut en un acte celebrat el 13 de juliol a la seu de l’ONCE Catalunya. Posteriorment la Taula va analitzar el grau d’incorporació de les seves propostes en els programes electorals dels diferents partits, i es va adreçar al nou Govern català per demanar-li que tingui en compte les peticions del nostre sector.

04/06/10
'Propuestas de Cáritas Española para una Políticas Sociales 2010-2020'

en el marc del 'Congreso Europeo  sobre Pobreza y Exclusión Social' celebrado en Madrid en junio del 2010, Cáritas, coneixedora de la realitat social amb la que hi actua cada dia, elabora aquestes propostes a les polítiques socials del nostre país.

Pàgines