Recursos per entitats

10/04/12
'La pobresa, lluita de tothom' (El Periódico)

Article publicat per la presidenta de la Taula d'entitats del Tercer Sector de Catalunya, Àngels Guiteras al diari El Periódico.

09/03/12
'Infants i adolescents amb discapacitat a Catalunya: situació actual i factors de discriminació'

L’objectiu del present treball és examinar l’efectivitat dels drets i l’accés als serveis per part dels infants i adolescents amb alguna condició de discapacitat a Catalunya.

09/03/12
'El dret a l'educació a Catalunya'

Aquest article revisa l’estat de la qüestió respecte al dret a l’educació a Catalunya. A partir de la revisió de dades i d’evidències qualitatives disponibles, el treball explora les principals mancances en el compliment efectiu d’aquest dret.

09/03/12
'La participació dels infants i adolescents a Catalunya: una realitat o una ficció?'

Aquest article presenta una anàlisi del concepte de participació infantil partint de la Convenció dels Drets de l’Infant i de com ha estat tractat pel Comitè dels Drets de l’Infants.

09/03/12
'Les polítiques de suport a les famílies amb fills i filles a Catalunya'

Aquest article fa una anàlisi de les polítiques de suport a les famílies a Catalunya entre els anys 2001 i 2011, en especial, dels suports específics que avui reben les famílies amb fills i filles.

Pàgines