Recursos per entitats

01/01/09
'Guía metodológica de la participación social de las personas en situación de pobreza y exclusión social'

Guia que dóna suport a les entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat. La metodologia que aporta pretén millorar l’eficàcia de les entitats socials en el desenvolupament de la seva missió d’“aconseguir societats sense exclusió social”.

Pàgines