Recursos per entitats

30/07/15
Llei del voluntariat i de foment de l’associacionisme

Nova llei del voluntariat aprovada el 23 de juliol de 2015.

14/07/14
'Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions'

El present document recull la priorització d‟actuacions a desenvolupar per part del Govern de la Generalitat en el marc del Pla integral d‟atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions elaborat el novembre de 2010, el qual determina el model català en l‟àmbit de la salut mental i les addiccions.

13/03/14
'Les entitats deploren la falta d’acord entre Govern i oposició'
«Almenys, se  celebra el ple  sobre la pobresa.  Es parla del tema.  Això en si mateix  ja és una novetat».
30/01/14
'Decret Llei de la Renda Mínima d'Inserció'

Decret 384/2011, de 30 d'agost, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a l'agost del 2011.

10/12/13
Projecte de Llei de Voluntariat de Catalunya (2013)

Document no aprovat sobre la nova Llei del voluntariat que impulsa el govern català.

Pàgines