Recursos per entitats

11/07/11
'Dictamen sobre el projecte de Decret de la Llei de la renda mínima d'inserció'

Dictamen 6.2011 sobre el Projecte de decret de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció.

20/02/11
'Carta Europea dels drets i deures dels voluntaris'

Document en anglès on queden definits els drets i dures de les persones voluntaries a Europa.

03/01/11
'Llei de la Renda Mínima d'Inserció'

Llei 10/1997, de 3 juliol, de la renda mínima d'inserció publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya al juliol de 1997.

15/12/10
'Llei de dependència: lectura fàcil'

Aquesta publicació és una adaptació a Lectura Fàcil de la Llei 39/2006, de 14 de desembre,  de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

18/09/10
'Propuesta de modificación del articulo 134 de la ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público'

Proposta de modificació per la llei de contractació pública elaborada per EAPN-España, Asociación Española de Fundaciones, Plataforma de ONG de Acción Social i Plataforma de Voluntariado de España.

Pàgines