Recursos per entitats

15/12/06
'Ley de Dependencia'

Document Llei publicat al BOE el 15 de desembre de 2006 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promocióo de Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.

15/12/06
'Resumen ejecutivo del Gobierno para la evaluación de la ley de dependencia'

Resum executiu de l'informe del Govern Espanyol per l'evaluació de la lley 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (2007-2010).

01/03/06
Memòria 2005

A la Memòria 2005 es recullen les principals activitats realitzades, els actes organitzats, els pactes, convenis i acords signats i les publicacions impulsades per la Taula del Tercer Sector. També inclou un informe econòmic anual de l'activitat de la institució.

01/12/04
'Pobreza y exclusión social: Un análisis de la realidad española y europea'

El principal objectiu de l'estudi és oferir una fotografía de l'exclusió social a Espanya, situant aquesta realitat dins del context europeu. La investigació analitza els factors generadors d'exclusió, indentifica els col·lectius que més pateixen i avalúa les respostes polítiques que s'han donat al respecte.

20/09/04
'La Renta Básica: Para una reforma del sistema fiscal y de protección social'

Document de treball editat per la Fundación Alternativas sobre la Renda Bàsica.

Pàgines