Recursos per entitats

01/03/06
Memòria 2005

A la Memòria 2005 es recullen les principals activitats realitzades, els actes organitzats, els pactes, convenis i acords signats i les publicacions impulsades per la Taula del Tercer Sector. També inclou un informe econòmic anual de l'activitat de la institució.

01/12/04
'Pobreza y exclusión social: Un análisis de la realidad española y europea'

El principal objectiu de l'estudi és oferir una fotografía de l'exclusió social a Espanya, situant aquesta realitat dins del context europeu. La investigació analitza els factors generadors d'exclusió, indentifica els col·lectius que més pateixen i avalúa les respostes polítiques que s'han donat al respecte.

20/09/04
'La Renta Básica: Para una reforma del sistema fiscal y de protección social'

Document de treball editat per la Fundación Alternativas sobre la Renda Bàsica.

18/03/04
'Noves formes de finançament associatiu'

L’objectiu d’aquesta publicació és aportar algunes idees, estratègies i alguns recursos pràctics per a trobar noves fonts de finançament que permetin millorar la tasca que realitza l’associació. L’associacionisme viu i amb futur és aquell que mira cap endavant, que és capaç de replantejar-se les coses, que innova en els seus plantejaments i en les relacions que estableix. Sense aquest plantejament no serà possible trobar, i fins i tot inventar, noves fonts de finançament.

02/11/03
'Guia per promoure el voluntariat corporatiu a l’empresa'

Guia adreçada a les petites i mitjanes empreses per tal de fomentar el voluntariat a través d'entitats socials. Una Guia publicada per la Generalitat de Catalunya.

Pàgines