Recursos per entitats

10/06/03
'La inserción laboral de las personas con discapacidades'

La integració social de les persones amb discapacitat és una problemàtica en el context actual de la societat espanyola i, tot i que en els darrers anys s'ha avançat en el disseny de polítiques d'inserció, queda gran part del camí per fer fins poder parlar de "normalització".

07/03/03
Llibre Blanc del Tercer Sector Cívico-Social 2003

El ‘Llibre blanc del Tercer Sector cívico-social’ és l’eina que mostra l’existència d’un ampli i divers teixit associatiu compromès amb la vida col·lectiva i, d’una manera especial, amb els més febles i vulnerables. Es va publicar el juliol de 2003. Es tracta d’una recerca exhaustiva que fa una radiografia de la realitat del Tercer Sector Social català, en dóna una dimensió, la caracteritza i dibuixa escenaris desitjables de futur. El Llibre blanc ha estat una recerca de referència per a les pròpies entitats del sector i també per a l’Administració Pública i el món acadèmic.

20/02/03
'Ser voluntario o voluntaria'

La intención de la guía es poder colaborar en el desarrollo de la participación social a través del voluntariado, ofreciendo la información necesaria sobre sus aspectos más importantes e invitándote a formar parte de esta aventura colectiva.

31/12/02
'Llei de mesures fiscals i administratives de la Generalitat de Catalunya'

Document de la Llei 31/12 de desembre del 2002 de mesures fiscals i administratives per el foment dels objectius socials en la contractació.

17/10/02
'Llibre blanc de la gent gran activa'

Una de les principals fites que desitja assolir el Govern de la Generalitat de Catalunya és la de millorar el benestar integral de les persones i avançar cap a un model de societat incloent basat en la construcció d’un país pensat per a tothom, mitjançant la formulació de polítiques de promoció de la inclusió social.
En aquest marc, una de les línies prioritàries d’actuació és la promoció d’accions adreçades a la gent gran,tant en l’àmbit de l’atenció a les persones grans amb dependència com en l’àmbit del foment de la participació activa de la gent gran en la societat.

Pàgines