Finances

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha situat l’enfortiment de les capacitats financeres del sector com una de les seves prioritats. El Tercer Sector Social compta en conjunt amb importants mancances en aquest àmbit, que amb l’arribada de la crisi econòmica s’han fet més evidents i han dut a greus dificultats de subsistència a moltes entitats.

La Taula ha prioritzat les seves actuacions en la recerca i la identificació de solucions financeres per afrontar les urgències més immediates del sector, però sense oblidar una perspectiva de llarg termini. Perquè l’escenari previsible per als propers anys, des de la perspectiva econòmica-financera de les entitats, no serà gaire millor que l’actual. Necessitem trobar solucions econòmiques que ens permetin continuar aportant tot aquest gran valor afegit social que genera la nostra activitat, i que avui i en el futur serà més necessari que mai.

D’una banda, la Taula del Tercer Sector ha recollit un conjunt de solucions financeres, de bones pràctiques i d’instruments alternatius que poden constituir una ampliació del ventall d’opcions a disposició de les entitats socials catalanes.

I, de l’altra, ha impulsat la nova cooperativa FINAN3 de serveis financers, que facilitarà l’accés al crèdit a les entitats socials, i alhora assessorarà i acompanyarà aquelles que necessitin millorar la seva gestió econòmica-financera. Per aconseguir-ho, FINAN3 ha posat en marxa la creació d’un Fons Solidari del Tercer Sector Social de Catalunya, i ha arribat a acords amb les principals institucions de la banca ètica i social del nostre país. Per a més informació, visiteu www.finan3.cat

Aquest espai web ha estat finançat pel SOC i el Fons Social Europeu, d'acord amb el Programa d'ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals reglat per l'ordre EMO/312/2012.

          

Recursos