Instruments financers de l'ICF d'interès per al Tercer Sector

Sessió informativa i d'assesorament individual
Instruments financers de l'ICF d'interès per al Tercer Sector

Dimecres 15 de febrer
Auditori del Departament d'Economia (Gran Via 639, Barcelona)

9h30 Benvinguda
- Sr. Oriol Illa, president de la Taula del Tercer Sector
- Sr. Josep-Ramon Sanromà, Conseller Delegat de l'ICF
- Sr. Josep Vidal, Director General d'Economia Social, Tercer Sector, Cooperatives i Autoempresa

9h50 Presentació dels instruments financers de l'ICF per a l'economia social
- Sra. Anna Alvarez, Directora General d'inversions creditícies de l'ICF

10h30 Presentació dos dos casos pràctics d'entitats del tercer sector finançades per l'ICF

11h00 Cloenda

11h00-14h00 Assessorament individualitzat a les entitats que ho desitgin, per part de l'equip comercial de l'ICF (cal sol.licitar-ho en el moment de fer la inscripció)

Dades del/la participant
Oferim els serveis de Subtitulació en directe i LSC per a persones amb sordesa. L'emissió dels subtítols i/o de la imatge de l'intèrpret de signes es realitzarà mitjançant el mòbil, la tauleta o bé l'ordinador personal de la persona que sol.liciti aquest servei. La sol.licitud del servei s'ha de fer cinc dies feiners abans de la data de l'acte. Si us plau, marqueu quina és la vostra necessitat.
Voldràs rebre assessorament individualitzat el dia de la jornada?