Línies estratègiques 2015-2018

Els objectius de la Taula del Tercer Sector pel període 2016-2018 són:

 

1.- Un model polític i econòmic socialment més just

Defensarem les transformacions necessàries de l’actual model polític i econòmic perquè esdevingui socialment més just, equitatiu, solidari i cooperatiu, i perquè compti amb polítiques predistributives més eficaces per actuar sobre les causes estructurals, prevenir la reproducció de les desigualtats i garantir la igualtat d’oportunitats

2.-Un sistema de benestar més avançat

Proposarem l’enfortiment legal dels drets socials, i una major inversió en programes i serveis públics universals per augmentar l’eficàcia redistributiva del nostre sistema de benestar i la seva capacitat per garantir i fer efectius els drets de tots els ciutadans.

3.- Un Tercer Sector Social més reconegut i influent

Impulsarem els valors, la visibilitat i el discurs públic del nostre sector per guanyar suport social, reconeixement institucional, capacitat d’incidència i un major reconeixement de la contribució de les entitats socials de Catalunya al progrés social, l’aprofundiment de la democràcia i la millora dels serveis públics.

4.- Una cooperació més intensa i eficaç amb les Administracions Públiques

Promourem i defensarem una aliança més estreta i eficaç del Tercer Sector Social amb les Administracions Públiques, un model de governança en el qual el nostre sector hi adquireixi un lloc més actiu i preeminent, i un sistema de cooperació per a la prestació de serveis públics més eficient.

5.- Unes entitats i un sector més eficients i innovadors

Defensarem un marc legal, laboral, jurídic i de finançament que faciliti i enforteixi l’activitat de les entitats del Tercer Sector Social, i impulsarem la millora contínua de les entitats i l’eficiència i la innovació del sector en àmbits estratègics per donar un millor servei a la societat.

6.- Una institució capaç d’assumir els nous reptes

Impulsarem l’enfortiment de les capacitats de la Taula, una millor articulació amb les altres institucions del sector i l’aprofundiment de la participació interna, a fi que pugui assumir les línies estratègiques de la institució i els nous reptes que les entitats del sector ens plantegen.