Avançar en igualtat i drets socials

Avançar en igualtat i drets socials

En un moment en què veus diverses qüestionen la viabilitat del nostre model de benestar, les entitats socials catalanes volem dir ben alt que no renunciem de cap manera al nostre objectiu: una Catalunya social.