El nou Pla Estatal d'Habitatge no resol la situació d'exclusió residencial de la població més vulnerable

El nou Pla Estatal d'Habitatge no resol la situació d'exclusió residencial de la població més vulnerable

La despesa mitjana de les llars en lloguers ha augmentat un 10% entre 2008 i 2016.