La PINCAT presenta el projecte “impuls de la participació de la infància i la joventut en la governança de les entitats socials”

La PINCAT presenta el projecte “impuls de la participació de la infància i la joventut en la governança de les entitats socials”

Durant aquests dos anys s’han dut a terme dues trobades amb infants i joves d’arreu de Catalunya.