La Taula del Tercer Sector aprova la creació d’un fons solidari i d’un servei d’acompanyament financer per al sector

La Taula del Tercer Sector aprova la creació d’un fons solidari i d’un servei d’acompanyament financer per al sector

L’ Assemblea General aprova constituir la cooperativa Finan’3, perquè gestioni ambdós serveis. Es preveu que entri en funcionament en pocs mesos.