La Taula demana que l’import de la sanció a Gas Natural es destini a la lluita contra la pobresa energètica

La Taula demana que l’import de la sanció a Gas Natural es destini a la lluita contra la pobresa energètica

Demana que Gas Natural compleixi la Llei 24/2015.