Nova guia d'autoavaluació de la transparència per a entitats socials

Nova guia d'autoavaluació de la transparència per a entitats socials

Ha estat elaborada per la UAB, amb el suport de l'Ajuntament de BCN i la participació d'entitats socials.